Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administratorem danych osobowych jest Liberda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-709) przy ul. Krasińskiego 3

Kontakt z administratorem: nieruchomosci@liberda.pl

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych własnych Administratora.

Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 • dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 • informacje dodatkowe, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych produktach i usługach, takie jak informacje o preferencjach zakupu/sprzedaży nieruchomości,
 • informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych produktów i usług.

Jak pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe są nam przekazywane za pomocą następujących formularzy dostępnych na Stronie.

 • formularz kontaktu ws. oferty nieruchomości,
 • formularz kontaktu ogólny.

Dane przekazane nam w ramach formularzy kontaktu przetwarzane są w celach:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
 • udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na zadane pytanie,
 • przedstawienia Użytkownikowi oferty, o którą pyta,
 • uzyskania zgód marketingowych i handlowych,
 • wysłania użytkownikowi oferty.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działania, do którego przeznaczony jest dany formularz.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać przetwarzane dane osobowe innym podmiotom takim jak:

 • firmy hostingowe (w celu przechowywania danych osobowych na serwerze)
 • firmy dostarczające oprogramowanie CRM
 • podwykonawcy świadczący usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi)

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Podmioty te gwarantują wykorzystywanie powierzonych danych jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na stronie internetowej a konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. wysłanie formularza kontaktowego.

Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz skorzystać z poniższych możliwości kontaktu:

 • adres e-mail: nieruchomosci@liberda.pl
 • wysyłając korespondencję na adres: Liberda Inwestycje Sp. z o.o. ul. Krasińskiego 3, 20-709 Lublin
 • lub dzwoniąc pod nr 607 504 320

POLITYKA COOKIES

Definicje

Administrator – Administratorem danych osobowych jest Liberda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-709) przy ul. Krasińskiego 3

Użytkownik – każda osoba lub podmiot, który korzysta z Serwisu.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Serwisy – serwisy internetowe, których właścicielem jest Administrator. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google i Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Inne technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • piksel konwersji Meta – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,

 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) ? w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem i nie są wykorzystywane do identyfikacji konkretnej osoby odwiedzającej stronę.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2020 r.
 2. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny na głównych stronach Serwisów w zakładce „Polityka Prywatności”.